Oppg. 1 Regn ut og vis utregningen:

a) 2* 4 + 3* 5 b) 2 + 4(8+2(-3)) c) 162 + 32 (4-22)

 Oppg. 2 Gjør overslag og vis hvordan du har gjort overslaget:

Oppg. 3 Regn ut og rund av svaret til 2 desimaler. Vis oppstilling av stykket men tallene kan du regne ut på kalkulator.

a) 2,5 kg hvetemel koster 12,80 kr. Hva blir kiloprisen ?

b) Hvor mye må du betale for 5 kg av hvetemelet ovenfor ?

 

Oppg. 4 Du kjører fra Molde til Trondheim på 3 timer og 45 min. Hva blir gjennomsnittsfarten når avstanden er 27,5 mil ?

Oppg. 5 Gjør om til den benevningen du synes passer best og regn ut:

a) 3,4 kg + 230 g + 2 hg

b) 2 m + 40 cm + 12 dm

c) 2 hl + 122 liter + 300 dl

Oppg. 6 Ei oppskrift består av følgende ingredienser:

1,6 kg hvetemel, ¼ kg sukker, ½ liter melk og 2 egg som hver veier 130 g

Hvor mye veier den ferdige deigen ?

Oppg. 7 a) Du reiser med buss fra Molde kl. 8.40 og kommer til fergekaia på Sølsnes kl. 9.13. Hvor lang tid har bussen brukt ?

b) Ferga går 9.15 og bruker 14 min over fjorden. Hvor lang tid har du til rådighet dersom du skal nå et tog som går fra Åndalsnes kl. 10.10Oppg. 8 Regn ut og vis utregning:

a) b) c)

Oppg. 9 Regn ut:

Oppg. 10 Skriv brøkene som desimaltall:

a) b) c)

Oppg. 11 Skriv desimaltallene som brøker:

a) 0,75 b) 0,2 c) 2,50

Oppg. 12 a) Hvor mye er halvparten av ¼ kg ?

b) Hvor mange dl melk er det igjen av en liters kartong når du har drukket opp 1/5 av innholdet ?

c) Av studielånet ditt på 48 000 kr er 8000 kr stipend. Hvor stor brøkdel av lånet er stipend ?

 

Oppg. 13 Randi tar på seg en jobb og får 70 kr timen for arbeid før kl. 17.00. Etter kl. 17.00 får hun 60% overtidsgodtgjørelse. Randi må betale 30% skatt. Hvor mye får hun utbetalt for ei ukes arbeid ? Bruk timelista nedenfor.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Randi

19.30 - 21.00

Fri

10.00 - 19.45

19.45 - 21.00

 Oppg. 14 a) 5000 kr står i banken i 1 år til 12% rente. Hvor mye kan du da ta ut av banken?

b) Et bord koster 2400 kr. Det blir gitt 12% rabatt. Hva må du betale for bordet ?

 1. Et brød kostet et år 6,70 kr. Året etter hadde det vært en prisstigning på 8%. Finn den nye brødprisen etter økningen.
 2. I 1965 kostet det 60 øre å sende et vanlig brev. I dag er prisen 3,70 kr. Hvor mange prosent har prisstigningen vært på disse årene ?


Oppg. 15 En stålkjele har diameter 1,5 dm og høyde 1,2 dm.

 1. Hvor mange liter rommer kjelen ?
 2. Kjelen skal fylles med en kopp som rommer 2 dl. Hvor mange kopper må du tømme opp i kjelen for at den skal bli full når du søler vekk 10% av vannet ?
 3. Hvor høyt i kjelen vil vannet stå dersom den skal inneholde 1 liter ?
 4. Regn ut kjelens overflate uten lokk


Oppg 16 Regn ut areal og omkrets av disse figurene::
Oppg. 17


På tegningen ser du en kontorfløy på totalt 8 x 5 meter. Den har 3 skap som hver er på 2 x 0,8.

Det skal legges teppe på alle gulv (minus skap). Kontorene skal ha en type som koster 150 kr/m2 og korridoren en type som koster 120 kr/m2.

Det beregnes 800 kr i arbeids-penger.

 1. Hvor mye vil hele teppeleggingen koste ?
 2. Tegn ett av kontorene i målestokk 1:40
  1. AS Teppelageret står for leveringen av teppene. De kjøper inn det billigste teppet for 67 kr eks. moms. Hvor mange prosent tjener de på dette teppet dersom de får solgt alt de har kjøpt inn ?


Oppg. 18 a) Regn ut 3x-y når x=2 og y=0

 1. Regn ut: 15a-(12b-4a) +8b

   

 2. Regn ut: (2a+8b)(4a-2b)

 

d) Trekk sammen: 3a + 4b -2a - 8b

Oppg. 19 Løs ligningene:

 1. x+6=7
 2. x + 2(x+3)=0
 3. 8x-4(3-2x)=4(2x-3)+4
 4. Bruk formelen for kurs som står på formelarket og regn ut hvor mye du får dersom du veksler inn 800 norske kroner i tyske mark når kursen er 386.


Oppg. 20 Anne har feriejobb på et sjukehjem. Hun får 65 kr timen og arbeider 30 timer pr. uke. 10 av disse timene er overtid. Tillegget for overtid er 40%. Sommerjobben varer i 6 uker.

 1. Må Anne betale skatt av det hun tjener ? Begrunn svaret.
 2. Gjør rede for hvilke rettigheter Anne har til feriepenger og hvordan disse skal utbetales/beregnes.

 

Oppg. 21 Til en rett til 2 personer går det med bl.a. :

0,5 kg fårebryst som ved renskjæring får et svinn på 30%

0,3 kg poteter, skrellesvinn 22%

a) Hvor mye veier disse råvarene netto ?

Prisene på fårebryst er 78 kr/kg, og poteter 6,50 kr/kg

b) Hvor mye koster disse varene til sammen ?

c) Hva blir kiloprisen av den ferdige retten ?

Oppg. 22 Per skal på tur til utlandet. Han beregner å bruke 300 kr pr dag til mat og fornøyelser.


USD 1 Amerikansk dollar 6.405

BEF 100 Belgiske franc 21.15

GBP 1 Britisk pund 9.861

DKK 100 Danske kroner 112.5

ECU 1 Europeisk valutaenhet 8.052

FIM 100 Finske mark 139.6

FRF 100 Franske franc 126.9

GRD 100 Greske drakmer 2.665

IEP 1 Irsk pund 10.14

IRL 100 Italienske lire 0.4122

JPY 100 Japanske Yen 6.023

CAD 1 Kanadisk dollar 4.71

NLG 100 Nederlandske gylden 388.2

PTE 100 Portugisiske escudos 4.208

ESP 100 Spanske pesetas 5.174

CHF 100 Sveitsiske franc 537.8

SEK 100 Svenske kroner 96.81

DEM 100 Tyske mark 434.7

ATS 100 Østeriske shilling 61.72
a) Hvor mye blir dette i disse landene:

Tyskland

USA

Sverige

b) Hva må du betale for 10 britiske pund i følge kurstabellen ?

c) Du har vært i Hellas og kommer tilbake med 4000 drakmer. Hvor mye får du utbetalt i norske kroner dersom banken beregner seg et vekslingsgebyr på 50 kr. ?

d) Sett opp disse landene i stigende rekkefølge etter pengeverdi:

Norge - USA - Danmark - Tyskland - Sveits - Østerrike

Oppg. 23 En fabrikk produserer appelsinmarmelade. En standard blanding består av 200 kg appelsiner, 150 kg sukker og 40 liter vann.

a) Hvor mye marmelade blir det av en standard porsjon når en regner med 15% svinn under koking og tilberedning ?

b) Beregn produksjonsprisen pr kg marmelade når appelsinene koster 5,50 kr/kg, sukkeret 57 kr for 10 kg . I tillegg tilsettes konserveringsmidler for 90 kr for hele blandingen.

c) Bedriften selger marmeladen i glass à 1 kg. Hvor mye koster et glass når det skal plusses på 30% fortjeneste og 23% moms ?

d) En butikk selger marmeladen på tilbud for 40 kr pr pakning à 5 kg til kundene. Vil butikken tjene eller tape på dette ? Begrunn svaret. Hvor mange % tjener/taper butikken ?